gay porn videos
gay porn videos
gay porn tube
ข่าวสาร | News
ขนไก่ตำรวจตบหรูกวาดชัยกีฬากองทัพไทย
Monday, 13 June 2011 21:16    PDF Print
News - Domestic News

06/06/2011 21:27:20

0001ทัพขนไก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ตบเหนือชั้นเบิ้ลชัย โดยทีมอาวุโสชนะ 4-1 คู่ และทีมทั่วไปชนะ 5-0 คู่ ในรอบแบ่งกลุ่ม ศึกแบดมินตันกองทัพไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2554 ที่สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกองทัพไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2554 ที่สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 54 เป็นการลงสนามแข่งขันวันแรก ในประเภททีมอาวุโสและประเภททีมทั่วไป ในรอบแบ่งกลุ่ม ผลการแข่งขันทีมอาวุโส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ชนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) 4-1 คู่

พล.ต.ต.มนตรี โปตระนันทน์ กับ พ.ต.ท.สมศักดิ์ อากรสกุล (ตร.) ชนะ พล.อ.ต.ธานินทร์ ทัตตานนท์ กับ น.ต.สมหมาย นิระหานี 21-10, 21-12, พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข กับ พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ทองสาริ (ตร.) ชนะ พ.อ.อ.รักเกียรติ ตรีคงคา กับ พ.อ.อ.สมชาย ดอกเกี๋ยง (ทอ.) 22-20, 21 -19,

น.ท.สาธิต สิทธิเวช กับ น.ท.เรืองฤทธิ์ คำขาว (ทอ.) ชนะ พ.ต.อ.ภคิน นาคอินทร์ กับ พ.ต.ท.สุชาติ (ตร.) 21-12, 21-13, พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ทองสารี กับ ด.ต.สุพร บุญยัง (ตร.) ชนะ น.ต.อายุทธ พูลสวัสดิ์พงศ์ กับ ร.อ.ธงชัย สุวรรณสินธิ์ (ทอ.) 22-20, 21-17, 21-11,

พ.ต.ท.บัญฑิต จาตุวัฒน์ กับ ด.ต.ศิริพงษ์ ศิริพูล (ตร.) ชนะ น.ท.ครรชิต ทองเจริญสุข กับ ร.อ.วสัตน์ชาย เลียงวงษ์สันต์ (ทอ.) 21- 6, 21-12 ส่วนในรอบบ่ายทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเอาชนะกองทัพเรือ (ทร.) 4-1 คู่

ทีมอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) ชนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) 3-2 คู่ พล.ต.ภานุวัฒน์ ศาตะมาน กับ น.ต.กมลภัณท์ บุญเฉลิมศักดิ์ (สป.) ชนะ พล.ต.ชำนิ รักเรือง กับ น.ต.ธรรมนูญ คำไกร (บก.ทท.) 21-18, 21-15, พ.ท.อภิชาติ ชัยยุทธ กับ จ.ส.อ.สิทธิ กุลยแพทย์ (บก.ทท.) ชนะ พล.ท.สราวุฒิ ชลออยู่ กับ พ.อ.มโน นุชเกษม (สป.) 21-12, 21-8,

ร.ท.อภิชาติ ศรีพุทธชาติ กับ จ.ส.อ.ชุมพร ตรีรัตนกุลย์ (บก.ทท.) ชนะ พ.อ.กำชัย กำบังตน กับ ร.อ.บัณฑิต คงเขียว (สป.) 21-16, 21-12, นายอดิศร บุญเฉลียว กับ นายพีรพงษ์ จิตภักดี (สป.) ชนะ พ.อ.อ.ปราโมทย์ กล่ำสกุล กับ พ.ท.ประภาสพงศ์ ปัตตพงศ์ (บก.ทท.) 26 - 24, 15 - 21, 21-18, พ.อ.อำนาจ เลิศหิรัญย์ กับ พ.อ.ธรรมนูญ เชียวการปราบ (บก.ทท.) ชนะ น.อ.ปัญชญาภาค ปทุมสูตร กับ พ.อ.ประสิทธิ์สมบุญ (สป.) 21-19, 21-17

ทีมทั่วไป กองทัพบก (ทบ.) ชนะ กองทัพเรือ (ทร.) 5-0 คู่ พล.อส.ภูมิพัฒน์ ทรัพย์กุลชนนาถ (ทบ.) ชนะผ่าน อส.ทพ.ณรงค์ อันติมานนท์ (ทร.), ส.ต.ตะวัน หวนสุริยา (ทบ.) ชนะ พลฯ ณัฐวุฒิ ทวีวัฒน์ (ทร.) 21-12, 21-13, ส.ท.สิทธิชัย วิบูลย์สิน (ทบ.) ชนะ จ.อ.นินันท์ รอดหนุน (ทร.) 21-14, 21-10,

ส.ท.นิติพงษ์ แสงศิลา กับ ส.ท.โกวิทย์ พิเสฏฐศลาชัย (ทบ.) ชนะ น.อ.นฤธรรม สุรักขกะ ร.น. กับ พลฯ นพรัตน์ หิริพงศธร (ทร.) 21-8, 21-10, ส.ต.วสผล อุตมัง กับ พล.อส.ณัฐพล นาคทอง (ทบ.) ชนะ อส.ทพ.ประชา วรรณวิจิตร กับ อส.ทพ.ชูสิทธิ์ จันทร์พลายศรี 17 - 21, 21-12, 21-10

ทีมทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ชนะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) 5-0 คู่ จ.ส.ต.เมตไตรย์ อมาตยกุล (ตร.) ชนะ ร.อ.อเนกพล มาลัย (สป.) 21-7, 21-3, พ.ต.ท.รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์ กับ พ.ต.ท.ธนัท ธรรมรังสี (ตร.) ชนะ จ.ส.ต.วิชระ สุขประยูร กับ ร.ต.สุรเดช สุวรรณฉวี (สป.) 2-1, 21-7,

จ.ส.ต.ศุภชัย พินธุวัฒน์ กับ ด.ต.ปิ่นทอง ทองเทพ (ตร.) ชนะ พ.อ.เสกสรร เผ่าพันธุ์พิพัฒน์ กับ ร.ท.นาวิน ห้ามทอง (สป.) 21-9, 21-12, ส.ต.ท.ดิษฐ์ภัท เรืองหัตถาการ (ตร.) ชนะ พ.อ.พิสิษฐ์พงษ์ กุลชร ณ อยุธยา (สป.) 21-8, 21-7, ร.ต.อ.กฤติน กฤตานุกูล (ตร.) ชนะ น.ท.สิริศักดิ์ บุญยสุธานนท์ (สป.) 21-6,21-10

สำหรับผลคู่อื่นๆ มีดังนี้ ทีมอาวุโส กองทัพบก (ทบ.) ชนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) 4-1 คู่, ทีมทั่วไป กองทัพอากาศ (ทอ.) ชนะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 4-1 คู่, กองทัพเรือ (ทร.) ชนะ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) 4-1 คู่

ที่มา:

 
จิรายุตบเฉือนวรชัย2-1ลิ่วชิงขนไก่ทัศนาฯ
Monday, 13 June 2011 21:15    PDF Print
News - Domestic News

31/05/2011 21:36:37

จิรายุ เจริญสุข นักตบเจ้าถิ่นจากเทศบาลเมืองชลบุรี มือวาง 2 ของรายการ โชว์ฟอร์มสมราคา ไล่เชือด วรชัย เกิดภารา มือวาง 3 จากสิงห์ เอช เอช สนุก 2-1 เกม ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศ ได้สำเร็จ โดยจะพบกับมือวาง 1 ทักษ์ดนัย บุญรอด จากบ้านทองหยอด ศึกแบดมินตัน "ทัศนา การ์เด้นท์ คลับ 2011" ที่สนามแบดมินตัน ทัศนา การ์เด้นท์ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา

การแข่งขันแบดมินตัน "ทัศนา การ์เด้นท์ คลับ 2011" ที่สนามแบดมินตัน ทัศนา การ์เด้นท์ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 31 พ.ค. 54 ซึ่งนักกีฬาจะต้องลงสนามแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในช่วงเช้า ต่อด้วยรอบรองชนะเลิศในช่วงบ่าย วันเดียวกัน

โดยคู่ไฮไลต์อยู่ที่ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี รอบรองชนะเลิศ นักกีฬาเจ้าถิ่นอย่าง จิรายุ เจริญสุข มือวาง 2 จากเทศบาลเมืองชลบุรี พบกับ วรชัย เกิดภารา มือวาง 3 จากสิงห์ เอช เอช

เกมการแข่งขันทั้งคู่ต่างสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันทำคะแนนอย่างคู่คี่สูสีกัน ก่อนที่จะเป็นทาง จิรายุ ที่ได้เสียงเชียร์จากแฟนๆ กีฬาเจ้าถิ่นที่เฉือนชนะไปได้หวุดหวิด 2-1 เกม 23-21, 23-25, 21-15 ใช้เวลานานถึง 80 นาที ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับมือวาง 1 ทักษ์ดนัย บุญรอด จากบ้านทองหยอด ที่เอาชนะเพื่อนร่วมทีมในรอบรองชนะเลิศ กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ มาได้ไม่ยาก 21-9, 11-4 (ชนะผ่าน)

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ รอบรองชนะเลิศ มีดังนี้ รุ่นทั่วไป คู่ผสม จินดาพร กองจอหอ กับ สุรศักดิ์ อุดมศิลป์ (ไทยแจแปน) ชนะ ณิศพล สุทธิวรยานนท์ กับ ธนพร จันทร์นวล (อิสระ) 21-17, 21-9, นพรัตน์ หิริพงศธร กับ ภัทรพร จินดาพล (เทศบาลเมืองชลบุรี/รอยัลสตาร์) ชนะบวรสิริ ติณสุข กับ ชาลิณี บำรุงแสง (ชลบุรีสปอร์ตคลับ) 21-10, 21-15,

ชายเดี่ยว ตะวัน หวนสุริยา (ต้นกล้าตะวัน) ชนะนพรัตน์ หิริพงศธร (เทศบาลเมืองชลบุรี) 21-15, 21-18, รชต จันดาวรรณ (ทีไทยแลนด์) ชนะ ธนัญชัย สุขสมบัตเสถียร (เสนานิคม) 11-5 (ชนะผ่าน)

รุ่นอายุ 14 ปี ชายเดี่ยว เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ (ทีไทยแลนด์) ชนะ สำคัญสุด สิหตุลานนท์ (ศิริภูล) 21-14, 22-20, กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร (ทีไทยแลนด์) ชนะ กิตติพงศ์ อิ่มนาค (สิงห์ เอช เอช ) 21-16, 21-11

หญิงเดี่ยว ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ (ฑิมณภัทร์) ชนะ รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล (บ้านทองหยอด) 21-12, 21-15, ฤทัยชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) ชนะศุภนิดา เกตุทอง (ทีไทยแลนด์) 21-17, 18-21, 21-14,

คู่ผสม กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร กับ ฤทัยชนก ไล้สวน (ทีไทยแลนด์/บ้านทองหยอด) ชนะ เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ กับ ศุภนิดา เกตุทอง (ทีไทยแลนด์) 17-21, 21-15, 21-14, กฤษ ตันติอนันท์กุล กับ ภัคจิรา จตุพรกาญจนา (สิงห์ เอช เอช /ทริปเปิลวี) ชนะ ชัยวิทย์ สิทธิเลิศจรรยา กับ ธนพร เนียมเปรม (ทริปเปิลวี/เอ็นพีคอร์ท) 21-13, 21-17

ชายคู่ ทัตพงศ์ พยุงผล กับ สำคัญสุด สิหตุลานนท์ (เทศบาลเมืองชลบุรี/ศิริภูล) ชนะ กฤษ ตันติอนันท์กุล กับ ชัยวิทย์ สิทธิเลิศจรรยา (สิงห์ เอช เอช /ทริปเปิลวี) 21-13, 21-14, กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร กับ เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ (ทีไทยแลนด์) ชนะธนกร ทวิกิจสุริยา กับ พงษ์พล บุนนาค (ไทยแจแปน/ศิริภูล) 21-10, 21-6

รุ่นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยว พชรพล นิพรรัมย์ (บ้านทองหยอด) ชนะ ศุภณัฐ บุญช่วยเหลือ (แบดมินตันระยอง) 21-13, 21-17, วิภู อินทร์แก้ว (ทีไทยแลนด์) ชนะวริทธิ์ สารพัฒน์ (สำโรง) 21-13 , 21-18,

หญิงเดี่ยว ทิพวาทีย์ ใจอารีย์ (รอยัลสตาร์) ชนะธนพิม กวีนันทวงศ์ (ทีไทยแลนด์) 21-8, 22-20, ภัทรสุดา ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) ชนะ ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ (รอยัลสตาร์) 14-21, 21-11, 21-7

ชายคู่ พชรพล นิพรรัมย์ กับ พิชญะ จีนะดิษฐ์ (บ้านทองหยอด) ชนะณัฐนันท์ ไวยจะมี กับ ภานุวัฒน์ ศรีมันตะ (ภูติอนันต์) 14-21, 21-8, 21-18, กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ กับ วิภู อินทร์แก้ว (ทีไทยแลนด์) ชนะธเนศ ธราทิฆัมพร กับ ศุภณัฐ บุญช่วยเหลือ (รอยัลสตาร์/แบดมินตันระยอง) 21-13, 18-21, 21-12,

หญิงคู่ ชาสินี โกรีภาพ กับ ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ (เอ็มซีพี/สิงห์ เอช เอช) ชนะธนพิม กวีนันทวงศ์ กับ นวนันท์ ไกรทอง (ทีไทยแลนด์/เทศบาลเมืองชลบุรี) 18-21, 21-13, 21-12, ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ กับ ทิพวาทีย์ ใจอารีย์ (รอยัลสตาร์) ชนะจิราภา ศรีคำภา กับ ปริชมน ศานติวงศ์สกุล (สิงห์ เอช เอช ) 21-5, 21-17

รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเดี่ยว นภัสสร อินทรัตน์ชัยกิจ (รอยัลสตาร์) ชนะชานิศา เตชวรสินสกุล (บ้านทองหยอด) 21-18, 18-21, 21-15, ณัชชา แสงโชติ (บ้านทองหยอด) ชนะธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ (ฑิมณภัทร์) 21-14, (ชนะผ่าน),

ชายคู่ จิรายุ เจริญสุข กับ วรชาติ เกิดศรีพันธุ์ (เทศบาลเมืองชลบุรี/ศิริภูล) ชนะวรชัย เกิดภารา กับ อานุภัทร แย้มศิริ (สิงห์ เอช เอช /ทีไทยแลนด์) 21-17, 21-17, ชยพล ตลอดสันติสุข กับ ณัฐปพนต์ กิจไพบูลย์ (บ้านทองหยอด) ชนะกัปตัน อุดมศรี กับ เมธัส เกียรติถนอมกุล (ยูไนท์ทีม/สิงห์ เอช เอช ) 21-13, 21-16,

หญิงคู่ ณัฐวรา เนียมเปรม กับ ธนพร เขียวฉอ้อน (เอ็นพีคอร์ท) ชนะณัชชา แสงโชติ กับ ธัญพิชชา จตุพรกาญจนา (บ้านทองหยอด/ทริปเปิลวี) 28-26, 21-18, ชัญญา วงศ์ตระกูล กับ ศรสวรรค์ ศรีดี (รอยัลสตาร์) ชนะจารุณี เพ็งพุ่มทอง กับ วรีสา เอี่ยมรัตนเมธีกุล (ทริปเปิลวี/บ้านทองหยอด) 21-15, 13-21, 21-19

คู่ผสม กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ กับ ธัญพิชชา จตุพรกาญจนา (บ้านทองหยอด/ทริปเปิลวี) ชนะ สรวิศ เทียนสว่าง กับ ณัฐวรา เนียมเปรม (ห้าตะขาบ/เอ็นพีคอร์ท) 21-14, 21-13, วรชาติ เกิดศรีพันธุ์ กับ นิชา พลังวชิรา (ศิริภูล/สิงห์ เอช เอช) ชนะจิราพัชร เกิดภารา กับ ชื่นทิพย์ สุขก่ำ (สิงห์ เอช เอช) 21-16, 21-11

รุ่นอายุ 10 ปี ชายเดี่ยว คณินพงศ์ โยกาศ (ทริปเปิลวี) ชนะปุญญ์ เปรื่องวิทยานนท์ (ทริปเปิลวี) 21-19, 13-21, 21-15, ภาดล วงศ์สนิท (รอยัลสตาร์) ชนะรัชพล มรรคศศิธร (สิงห์ เอช เอช ) 21-14, 20-22, 21-18,

หญิงเดี่ยว ญาณิสา ชื่นเจริญ (บ้านทองหยอด) ชนะ นุตประวีณ์ พรหมเดช (ทีไทยแลนด์) 21-17, 21-16, ภัทรสุดา ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) ชนะพีรยา คันธารวงสกุล (ทริปเปิลวี) 21-4 , 21-5,

ชายคู่ ภาดล วงศ์สนิท กับ สัณหวัช เพ็งดิษฐ์ (รอยัลสตาร์) ชนะณฐกร จันทร์ขุน กับ อานิก พลังวชิรา (สิงห์ เอช เอช ) 21-11, 21-7, คณินพงศ์ โยกาศ กับ ปุญญ์ เปรื่องวิทยานนท์ (ทริปเปิลวี) ชนะพลิศร์ พิสฐศาสตร์ กับ ภาคภูมิ เพชรรักษ์ (ทีไทยแลนด์/รอยัลสตาร์) 21-4, 21-7,

หญิงคู่ อุทัยวรรณ นาคนพมณี กับ ไพลิน ชินอุดมรัศมีกุล (หงส์/ไทยแจแปน) ชนะกรทอง เกิดผล กับ นันทิชา นนทะโคตร (เซนต์ปอนคอนแวนต์/เทศบาลเมืองชลบุรี)21-11, 21-8, ญาณิสา ชื่นเจริญ กับ ภัทรสุดา ไชยวรรณ (บ้านทองหยอด) ชนะทิพย์ภาพร ยี้มจิตต์ กับ เมธินี คุณาอนุวิทย์ (หงส์/ทริปเปิลวี) 21-19, 21-18

รุ่นอายุ 18 ปี ชายเดี่ยว พุทธพร บวรวัฒนุวงศ์ (สิงห์ เอช เอช) ชนะ ชัชวาล ธีรเธียรประภา (เอฟวายซี) 11-21, 21-19, 21-8, ธนัญชัย สุขสมบัตเสถียร (เสนานิคม) ชนะณัฐดล หาญภักดีปฏิมา (เอ็มซีพี) 21-12, 21-13,

หญิงเดี่ยว อนาวิกา อินทรวัฒนา (รอยัลสตาร์) ชนะภัคจิรา คงวัฒนบดี (ทีไทยแลนด์) 21-10, 18-21, 21-17, ณัชชา แสงโชติ (บ้านทองหยอด) ชนะจุฑามาศ กาญจนวรุตม์ (สิงห์ เอช เอช ) 21-7, 11-10 (ชนะผ่าน)

ที่มา:

 
ดาวดังแห่ดวลขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่นฯ7-12มิ.ย.นี้
Monday, 13 June 2011 21:14    PDF Print
News - Domestic News

110508a7m7003026/05/2011 20:09:01

ศึกแบดมินตัน "เอสซีจี เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2011" พร้อมเปิดฉาก 7-12 มิ.ย. 54 นี้ ที่ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ดาวตบทั่วโลกแห่ชิงชัย สะสมคะแนนแย่งสิทธิ์บู๊โอลิมปิกฤดูร้อน 2012 "ลอนดอนเกมส์" พร้อมเพิ่มสีสันด้วยการประเดิมรับกฎกติกาใหม่จากสหพันธ์แบดมินตันโลก กำหนดขนไก่สาวนุ่นกระโปรลงสนามด้วย

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และทางเอสซีจี ร่วมกันจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการ "เอสซีจี เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2011" ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐฯ (3,600,000 บาท) ระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 54 ที่ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแข่งขัน "เอสซีจี ไทยแลนด์ โอเพ่น 2011" ถือเป็นหนึ่งในปฏิทินแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นรายการแข่งขันในระดับกรังด์ปรีซ์ โกลท์ ที่สำคัญยังเป็นการเก็บสะสมคะแนนเพื่อแย่งสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ที่จะถูกจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทำให้ในปีนี้มีนักกีฬาสุดยอดฝีมืออันดับมือต้นๆ จากทั่วโลกพาเหรดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเอเชียอย่าง จีน เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ รวมไปถึงนักกีฬาจากชาติยุโรปอย่าง เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก ฯลฯ

ในปีนี้ถือเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ในปี 2010 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แจ้งไปทางสหพันธ์แบดมินตันโลก ของดจัดการแข่งขัน เนื่องจากในกรุงเทพฯ มีปัญหาทางด้านการชุมนุมทางการเมือง

ส่วนสถานที่จัดการแข่งขันในปีนี้ต้องใช้ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทั้งที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. ปิดปรับปรุงเพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก รอบสุดท้าย ครั้งที่ 7 ปี 2012 ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ที่สำคัญอีกหนึ่งในศึก "เอสซีจี ไทยแลนด์ โอเพ่น 2011" ยังถือเป็นการประเดิมรับกฎกติกาใหม่ ที่จะเริ่มให้นักกีฬาแบดมินตันหญิงทั้งหมด ต้องใส่กระโปรงลงสนามแข่งขัน ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก ได้ทำการประชุมหารือกันตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ปี 53 ที่ประเทศมาเลเซีย และกำหนดให้นักกีฬาหญิงจากทุกๆ ชาติ ที่เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน ตั้งแต่ระดับรายการกรังด์ปรีซ์ขึ้นไป ต้องสวมใส่กระโปรงลงสนามแข่งขัน

ซึ่งรายการที่สูงกว่ากรังด์ปรีซ์ประกอบด้วย กรังด์ปรีซ์ โกลท์, ซูเปอร์ซีรีส์, พรีเมียร์ ซูเปอร์ซีรีส์, โธมัส-อูเบอร์ คัพ, สุธีรมาน คัพ, ชิงแชมป์โลก ซึ่งก่อนหน้านั้น จะเริ่มต้นใช้กฎกติกาใส่กระโปรงกางเกงนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมาเป็นต้นไป แต่ได้ประกาศให้เลื่อนมาเป็น 1 มิ.ย. แทน

ซึ่งรายการแรกคือ "เอสซีจี เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2011" สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก อยากเห็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงทุกคนใส่กระโปรงกางเกงคือให้มีสีสัน เหมือนกับกีฬาชั้นนำชนิดอื่นๆ อย่างเช่น เทนนิส เป็นต้น

โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันพักที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ส่วนโปรแกมการแข่งขันมีดังนี้ วันอังคารที่ 7 มิ.ย. แข่งรอบคัดเลือก เวลา 09.00-22.00 น., วันพุธที่ 8 มิ.ย. แข่งรอบแรก เวลา 09.00-22.30 น. (ยกเว้นประเภทชายเดี่ยวต้องลงสนาม 2 รอบ),

วันที่ 9 มิ.ย. แข่งรอบสอง (16 คู่) เวลา 09.00-21.00 น., วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. รอบก่อนรองชนะเลิศ เวลา 16.00-20.30 น., วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. รอบรองชนะเลิศ เวลา 12.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 12.00-17.00 น.

ล่าสุดสายการแข่งขัน "เอสซีจี ไทยแลนด์ โอเพ่น 2011" ที่ออกมา ต้องถือว่าเป็นงานหนักสำหรับนักแบดมินตันไทยแทบทั้งสิ้น เมื่อมีนักกีฬาสุดยอดฝีมือของโลกเข้าร่วมชิงชัยมากมาย เริ่มที่ประเภทชายเดี่ยว ที่รอบแรกมีนักกีฬามากถึง 64 คน

"ซูเปอร์แมน" บุญศักดิ์ พลสนะ มืออันดับ 6 ของโลก ถูกจัดให้เป็นมือวาง 2 ของรายการ รอบแรกต้องพบกับนักกีฬาดาวรุ่งจากจีน ยี่ ลู่ มืออันดับ 108 ของโลก, ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข รอบแรกรอพบกับศึกหนักมือวาง 1 ของรายการ เฉิน หลง มืออันดับ 4 ของโลกจากจีน,

พิสิษฐ์ พูดฉลาด รอบแรกรอพบกับ พี คชายาฟ จากอินเดียที่เพิ่งเอาชนะ บุญศักดิ์ ในศึกสุธีรมาน คัพ มาสดๆ ร้อนๆ, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ รอบแรกต้องพบกับมือวาง 5 จากเยอรมัน มาร์ค ชไวน์เบอร์, ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ รอบแรกพบกับ วิลลี่ แลงค์ จากฟินแลนด์

ประเภทชายเดี่ยวมีนักกีฬาชื่อดังเข้าร่วมมากมาย อาทิ ราจีฟ โอเซฟ (อังกฤษ), ปาร์ค ซุน วอน (เกาหลี), ชอง วอน โฮ (เกาหลี), ดิกกี้ พาลยาม่าร์ (เนเธอร์แลนด์), ว่อง ชุนฮัน (มาเลเซีย), ทอมมี่ สูกรีอาโต (อินโดนีเซีย), เฉิน จิน กับ หวัง เชงมิน จากจีน

ด้านหญิงเดี่ยวรอบเมนดรอว์ จะเริ่มที่ 32 คน สลักจิต พลสนะ รอบแรกรอพบกับ มิตานิ มินาสึ จากญี่ปุ่น, พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข มืออันดับ 9 ของโลก ถูกจัดให้เป็นมือวาง 4 ของรายการ รอบแรกรอพบกับมือควอลิฟาย, รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 18 ของโลก ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดี รอบแรกพบกับ เชง เชาเชียะ จากไทเปมืออันดับ 11 ของโลก มือวาง 6 ของรายการ ซึ่งทางรัชนกเพิ่งจะเอาชนะมาในการแข่งขันสุธีรมาน คัพ มาได้สดๆ ร้อนๆ

สำหรับนักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์อีก 2 คนทั้ง ณิชชาอร จินดาพล และ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ต้องลงสนามในรอบคัดเลือกเสียก่อน ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักกีฬาชื่อดังเข้าร่วมแข่งขันมากมาย

อาทิ ไซน่า เนวาล มืออันดับ 4 ของโลกจากอินเดีย, ซุง จีฮุน และ เบ ยองจู (เกาหลี), ปีย์ ฮองยาน (ฝรั่งเศส), เหยา เจี๋ย (เนเธอร์แลนด์), จูเลี่ยน เชงค์ จากเยอรมันที่สามารถล้มมืออันดับ 1 ของโลก หวัง ซื่อเสียน จากจีนมาได้ในสุธีรมาน คัพ รวมไปถึง 4 นักกีฬาสาวจีนอย่าง ลู่หลาน, หลี่ เสี่ยวรุย, หวัง หลิน, เจียง หยานเจียว

ประเภทหญิงคู่ "น้องโอ๋" กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล คู่กับ "น้องหญิง" ดวงอนงค์ อรุณเกษร คู่อันดับ 8 ของโลกที่ถูกจัดให้เป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ รอบแรกพบกับ โฮ คามุน กับ วูน คีเหว่ย จากมาเลเซีย ส่วนคู่ของ สาวิตรี อมิตรพ่าย กับ เนศรา สมศรี พบกับคู่มือวาง 3 จากเนเธอร์แลนด์ ลอตเต้ โจนาทาน กับ พอลลีน แวนเดอร์เมเลน, ร.อ.หญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ กับ ณริฏษาพัชร แลม รอบแรกรอพบกับมือควอลิฟาย,

ชนิดา จุลรัตนมณี กับ รจนา จุฑาบัณฑิตกุล รอบแรกพบคู่มือวาง 6 จากเกาหลี ฮา จุงอุน กับ คิม มินจุง นอกจากนั้นยังมีการรีเทิร์นกลับมาลงสนามในศึกไทยแลนด์ โอเพ่น อีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปจากสนามแข่งขันกว่า 6 ปี สุจิตรา เอกมงคลไพศาล เจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวซีเกมส์ ที่ประเทศมาเลเซีย ปีพ.ศ. 2544 ที่จะจับคู่กับ ปัญญาดา มั่นกิจโชคเจริญ ลงสนามในรอบคัดเลือกหญิงคู่

ประเภทชายคู่มีเพียงคู่ของ ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม กับ มณีพงษ์ จงจิตร เท่านั้นที่มีชื่อในรอบเมนดรอว์ รอบแรกพบกับ คิม คีจุง กับ ชิง เบ๊กโซล จากเกาหลี ส่วนคู่ของ บดินทร์ อิสระ กับจ.ท.ฐิติพงษ์ ลาโพธิ์ แชมป์แบดฯ อาชีพสนามที่ 1 ต้องลงสนามในรอบคัดเลือก

ในประเภทชายคู่มีนักกีฬาชื่อดังเข้าร่วมแข่งขันมากมายอาทิ ลี ยอง แด กับ จุง จีซุง คู่อันดับ 2 ของโลกจากเกาหลี, โค ซุน ฮุน กับ ยู ยอง ชอง คู่อันดับ 4 ของโลกจากเกาหลี, ฟัง เชงมิน กับ ลี เชงมู่ คู่มืออันดับ 6 ของโลกจากไทเป, อัลวิน จันทรา กับ เฮนดรา กูนาวาน จากอินโดนีเซีย

ปิดท้ายด้วยคู่ผสม ที่นักกีฬาของไทย ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในปี 2009 ด้วยการผ่านเข้าชิงชนะเลิศกันเอง ในครั้งนี้ ทางคู่ของ สุดเขต ประภากมล คู่กับ สราลีย์ ทุ่งทองคำ มืออันดับ 2 ของโลก ที่ถูกจัดให้เป็นมือวาง 1 ของรายการรอบแรกรอพบกับมือควอลิฟาย ส่วนคู่ของ ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ กับ กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล คู่อันดับ 7 ของโลก ถูกจัดให้เป็นมือวาง 2 ของรายการรอบแรกรอพบกับ แองกรานี่ วีนี่ กับ ฟาดิลาน เออร์ฟาน จากอินโดนีเซีย

ด้านคู่ของ มณีพงษ์ จงจิตร กับ สาวิตรี อมิตรพ่าย รอบแรกรอพบกับมือควอลิฟาย ในประเภทคู่ผสมมีนักกีฬาชื่อดังเข้าร่วมแข่งขันมากมาย อาทิ โนว่า วิเดียนโต้ กับ วิตต้า มาริสสา จากอินโดนีเซีย, มิชาเอล ฟุกส์ กับ เบอร์กิต มิเชล จากเยอรมัน, ลี ยองแด กับ อา จุงอุน จากเกาหลี, ชาง เป้งสุน กับ เกา หลิวหยิง จากมาเลเซีย, หม่า จิน กับ ยู่ เชง จากจีน

ที่มา:

 
ขนไก่ไทยต้านไม่ไหวพ่ายจีนไทเปร่วงสุธีรมาน
Monday, 13 June 2011 21:13    PDF Print
News - Domestic News

24/05/2011 22:28:21

ทัพ ขนไก่ไทยไปไม่รอดพ่ายหวิวไปอีกแมตช์ แม้ทางโค้ชจะปรับแผนปรับเปลี่ยนประเภทคู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคู่ผสม ชายคู่ หญิงคู่ แต่ต้องผิดหวังพ่ายเรียบแต่ได้ประเภทเดี่ยวทั้ง บุญศักดิ์ พลสนะที่เอาชนะ เฉา เทียน เชง 2-0เกม และ รัชนก อินทนนท์ ที่เอาชนะ เชง เชา เชี้ยะ ไป2-0เกม มากู้หน้าทีมไทยทำให้พ่ายไป 2-3 คู่ร่วงรอบแรกศึกสุธีรมาน คัพ

การแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก "สุธีรมาน คัพ 2011" ที่ เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 54 เป็นการลงสนามแข่งขันแมตช์ที่สองของทัพนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทย ในดิวิชั่น 1 กลุ่ม ซี หลังจากที่พลาดท่าพ่ายให้กับ อินเดียไปหวุดหวิด 2-3 คู่มาในแมตช์แรก โดยในแมตช์ที่สองต้องพบกับทีมวางของกลุ่ม ไทเป ซึ่งทีมไทยต้องชนะเพียงสถานเดียวเท่านั้นถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบ 8 ทีม

เริ่มต้นคู่แรก ประเภทคู่ผสมไทยส่งคู่ดาวรุ่งอย่าง มณีพงษ์ จงจิตร กับ สาวิตรี อมิตรพ่าย คู่อันดับ 73 ของโลก พบกับ เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ที่กว่างโจว คู่อันดับ 12 ของโลก สำหรับสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันก่อนหน้านี้เพียงแค่ครั้งเดียวในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2011 เป็นทาง สาวิตรี กับ มณีพงษ์ ที่พลิกล็อกเอาชนะมาได้สองเกมรวด

เกมแรกออกสตาร์ต เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน ทำคะแนนออกนำห่างทันที 6-1 และยังคงคุมเกมเอาไว้ได้เหนือกว่ามากใช้การวางลูกที่ดีเปิดเกมบุกทำคะแนนหนีออกไปอีก 14-8 ยิ่งเล่นทาง เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน ยิ่งมั่นใจทำรวดเดียวมากถึง 8 คะแนนติดหนีออกไปไกล 20-8 ก่อนที่จะเก็บชัยชนะไปได้ในเกมแรกขาดลอย 21-9

ช่วงพักระหว่างเกมทาง พันเอก ศักดิ์ระพี ทองสาริ ผู้ฝึกสอนของไทยต้องลงมาแก้เกมให้คู่ของไทยอย่างหนัก ต้นเกมทั้งคู่กลับมาสู้กันได้คู่คี่สูสีกันทำคะแนนมาเสมอกันที่ 4-4 ก่อนที่ทาง เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน จะกลับเข้าฟอร์มอีกครั้งช่วยกันเร่งเกมทำคะแนนออกนำห่าง 12-6

แม้ว่าทาง มณีพงษ์ กับ สาวิตรี จะพยายามฮึดสู้แต่ไม่อาจต้านทานการเล่นของคู่แข่งเอาไว้ได้ เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน เอาชนะไปได้ในเกมที่สอง 21-10 ทำคะแนนให้ทีม ไทเป ออกนำทีมไทย 1-0 คู่ ใช้เวลา 21 นาที สาวิตรี กับ มณีพงษ์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 5 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 5 คะแนน ส่วนทาง เชง ฮุ้ย หลิน กับ เชง เวน ซิน ทำคะแนนได้จากลูกตบ 13 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 9 คะแนน

คู่ต่อมาเป็นประเภทชายเดี่ยว ไทยส่ง "ซูเปอร์แมน" บุญศักดิ์ พลสนะ มืออันดับ 6 ของโลก ลงสนามพบกับ เฉา เทียน เชง มืออันดับ 67 ของโลก แมตช์นี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เริ่มเกม บุญศักดิ์ ที่ทำพลาดให้ทีมเสียคะแนนไปในแมตช์แรก สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันที เร่งทำคะแนนออกนำห่างตั้งแต่ต้นเกม 10-1

รูปเกมตกอยู่ในมือของ บุญศักดิ์ แทบทั้งหมดใช้การตีวางลูกที่แม่นยำทำคะแนนหนีออกไป 15-9 แม้ว่าทาง เฉา เทียน เชง จะมามีฮึดสู้เร่งทำคะแนนไล่ตามขึ้นมาห่างๆ 15-19 แต่ บุญศักดิ์ ไม่ยอมพลาดทำสองคะแนนติดๆ เอาชนะไปได้เกมแรก 21-15

ช่วงพักระหว่างเกมทางบุญศักดิ์ ได้โค้ช อุดม เหลืองเพชราภรณ์ ลงมาติวเข้มก่อนกลับลงสนามไปสู้ต่อในเกมที่สอง บุญศักดิ์ ยังคงทำคะแนนออกนำไปก่อน 4-1 จากนั้นกลับเป็นทาง เฉา เทียน เชง มาฮึดทำรวดเดียวห้าคะแนนติดพลิกแซงขึ้นนำ 6-4 ก่อนที่จะมาถึงการโชว์ฟอร์มอยู่ข้างเดียวของ บุญศักดิ์ ที่สามารถทำรวดเดียวมากถึงเจ็ดคะแนนติดๆ

พลิกสถานการณ์ขึ้นไปนำห่าง 11-6 เฉา เทียน เชง กลับมาสู้ได้ดีไล่ทำคะแนนตามขึ้นมา 15-17 บุญศักดิ์ ไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อในแมตช์นี้เร่งเก็บสี่คะแนนรวดเอาชนะไปได้ 21-15 ทำคะแนนให้ทีมไทยตามตีเสมอไทเป 1-1 คู่ ใช้เวลา 39 นาที บุญศักดิ์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 8 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 0 คะแนน ส่วน เฉา เทียนเชง ทำคะแนนได้จากลูกตบ 2 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 1 คะแนน

คู่ที่สาม ประเภทชายคู่ ทีมไทยสลับคู่ใหม่ส่งคู่เฉพาะกิจอย่าง ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ คู่กับ บดินทร์ อิสระ พบกับ ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ คู่มืออันดับ 6 ของโลก แมตช์นี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ ออกสตาร์ตเกมทั้งคู่กลับสู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันทำคะแนน

จนมาเสมอกันที่ 9-9 ก่อนที่จะมาถึงจุดเปลี่ยนของเกมเมื่อทาง ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ มาใช้ทีมเวิร์กที่ดีกว่าช่วยกันเร่งเกมบุกเร็วทำรวดเดียวมากถึงแปดคะแนนติดแซงขึ้นนำห่าง 17-9 ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ ไม่พลาดเก็บชัยชนะไปได้ในเกมแรก 21-12

ช่วงพักระหว่างเกมทางผู้ฝึกสอนของไทยต้องลงมาแก้เกมให้คู่ของไทยอย่างหนัก และได้ผลดีเกินคาด ทรงพล กับ บดินทร์ กลับลงสนามสามารถทำคะแนนขึ้นนำ 7-3 ก่อนที่ ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ จะเริ่มที่จะกลับเข้าฟอร์มเก่งอีกครั้งเร่งเกมเร็วทำคะแนนพลิกสถานการณ์กลับขึ้นไปนำ 10-8

ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ คุมสถานการณ์ของเกมเอาไว้ได้ดีขยับทำคะแนนออกนำไปเรื่อยๆ 19-14 แม้ว่า ทรงพล กับ บดินทร์ จะมามีฮึดสามารถทำสี่คะแนนรวดไล่ตามมาติดๆ 18-19 แต่กลับมาเล่นพลาดในช่วงปลายเกมทำให้ ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ เอาชนะไปได้อีกในเกมที่สอง 21-19 ทำคะแนนให้ทีมไทเปออกนำทีมไทยไปอีกครั้ง 2-1 คู่ ใช้เวลา 26 นาที ทรงพล กับ บดินทร์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 10 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 9 คะแนน ส่วน ฟาง เชง มิน กับ ลี เชง มู่ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 15 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 7 คะแนน

คู่ที่สี่ประเภทหญิงเดี่ยว ไทยส่ง "น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์ เจ้าของแชมป์เยาวชนโลกสองสมัย มืออันดับ 18 ของโลก พบกับ เชง เชา เชี้ยะ มืออันดับ 11 ของโลก สำหรับสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันก่อนหน้านี้ 2 ครั้งเป็นทาง รัชนก ที่เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดครั้งล่าสุดในศึก อินโดนีเซีย กรังด์ปรีซ์โกลด์ 2010 รัชนก เอาชนะมาได้ 2-1 เกม

เริ่มเกมแรก รัชนก ที่กำลังมั่นใจในฟอร์มการเล่นของตนทำคะแนนออกนำ 6-2 ก่อนที่ เชง เชา เชี้ยะ จะกลับมาเล่นได้เหนียวแน่นตามสไตล์ทำคะแนนไล่ตามขึ้นมา 7-9 จากนั้น รัชนก มาเข้าฟอร์มใช้การวางลูกที่แม่นยำเปิดเกมบุกทำรวดเดียวหกคะแนนติดหนีห่างไปไกล 15-7 รัชนก ไม่พลาดสามารถเก็บชัยชนะในเกมแรกขาดลอย 21-9

ช่วงพักระหว่างเกมทางผู้ฝึกสอนของไทยยังคงลงมาติวเข้มให้นักกีฬาเหมือนเดิม เกมที่สองทั้งคู่กลับมาสู้กันได้อย่างสูสีทำคะแนนมาเสมอกัน 4-4 เชง เชา เชี้ยะ กลับมาเล่นได้อย่างเหนียวแน่นใช้การเคลื่อนตัวที่ดีไล่ตีโต้ลูกได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนขึ้นนำ 9-8

ก่อนที่การเล่นหน้าตาข่ายแล้วหาจังหวะตบลูกของ รัชนก จะกลับมาทำได้ดีอีกครั้งพลิกสถานการณ์ทำคะแนนกลับขึ้นไปนำ 14-10 ถึงตอนนี้ รัชนก เล่นด้วยความมั่นใจเต็มที่เป็นฝ่ายควบคุมรูปเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดก่อนที่จะเก็บชัยชนะไปได้ในเกมที่สอง 21-17 ทำคะแนนให้ทีมไทยไล่ตีเสมอทีมไทเปอีกครั้ง 2-2 คู่ ใช้เวลา 29 นาที รัชนก ทำคะแนนได้จากลูกตบ 13 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 6 คะแนน ส่วนทาง เชง เชา เชี้ยะ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 6 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 1 คะแนน

คู่ตัดสินประเภทหญิงคู่ไทยส่งคู่ ร.อ.หญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ คู่กับ กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล พบกับศึกหนักคู่มืออันดับ 2 ของโลก เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง แมตช์นี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ เริ่มเกมทั้งคู่ต่างผลัดกันทำคะแนนอย่างสนุกคู่คี่สูสีกันจนมาเสมอกันที่ 7-7

ก่อนที่การผสานงานในเกมที่ลงตัวของ เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง จะมาเร่งเกมบุกทำสี่คะแนนติดแวงขึ้นนำ 11-7 เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง ยังคงทำได้เหนือกว่ามากทั้งเกมรับและรุกขยับคะแนนออกไปอีก 16-12 แม้ว่า สราลีย์ กับ กุลชลา จะพยายามฮึดสู้เต็มที่แต่ก้ต้านทานไม่ไหว เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง เอาชนะไปได้ในเกมแรก 21-13

เกมสอง เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง ยังคงทำได้ดีขยับขึ้นนำ 4-1 ก่อนที่ สราลีย์ กับ กุลชลา จะพยายามฮึดสู้ทำคะแนนไล่ตามมาติดๆ 9-10 แต่กลับมาเล่นพลาดปล่อยให้ทาง เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง ทำรวดเดียวหกคะแนนทิ้งห่างไปไกล 16-9

ถึงตอนนี้ทาง เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง มั่นใจในเกมของตนเต็มที่แล้วช่วยกันเร่งเกมไล่ตบเอาชนะไปได้ในเกมที่สอง 21-12 ทำคะแนนสำคัญให้ทีมไทเปเอาชนะทีมไทยไปหวุดหวิด 3-2 คู่ ส่งผลให้ทีมไทยต้องตกรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก ใช้เวลา 29 นาที สราลีย์ กับ กุลชลา ทำคะแนนได้จากลูกตบ 3 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 6 คะแนน ส่วน เชง เวน ซิน กับ เชง ยู่ ชิง ทำคะแนนได้จากลูกตบ 10 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 7 คะแนน

ที่มา:

 
ไทยประเดิมพ่ายอินเดีย2-3คู่ขนไก่สุธีรมานคัพ
Monday, 13 June 2011 21:11    PDF Print
News - Domestic News

23/05/2011 23:14:16

ทัพขนไก่ไทย ประเดิมพ่าย อินเดีย 2-3 คู่ คู่ผสม สุดเขต ประภากมล กับ สราลีย์ ทุ่งทองคำ ควง "น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์ ที่ลงดวลหญิงเดี่ยวเก็บชัย ขณะที่ชายเดี่ยว บุญศักดิ์ พลสนะ ชายคู่ และ หญิงคู่ พ่ายเรียบ แต่ยังมีลุ้นเข้ารอบ โดยต้องเอาชนะทีมวางอย่าง ไทเป ให้ได้ในนัดต่อไป ศึก แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก "สุธีรมาน คัพ 2011" ที่เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา

การแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก "สุธีรมาน คัพ 2011" ที่เมืองซินเต๋า ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 54 เป็นการลงสนามแข่งขันแมตช์แรก ของทัพนักตบลูกขนไก่ทีมชาติไทย ในดิวิชั่น 1 กลุ่ม ซี พบกับ อินเดีย เริ่มต้นคู่แรกด้วยประเภทชายคู่ ไทย ส่งคู่ดาวรุ่งมืออันดับ 125 ของโลก บดินทร์ อิสระ กับ มณีพงษ์ จงจิตร พบกับ โทมัส ซานาฟ กับ รูปีท คูมาร์ คู่มืออันดับ 43 ของโลก

เกมแรกทาง บดินทร์ กับ มณีพงษ์ ใช้เกมเร็วเร่งทำคะแนนออกนำ 7-4 จากนั้นเป็นทาง คูมาร์ ที่เข้ามาวางลูกได้เหนือกว่าคู่ของไทย ทำให้ได้เล่นเกมบุกทำคะแนนพลิกกลับขึ้นไปนำ 10-9 ก่อนที่ ซานาฟ กับ คูมาร์ จะมาช่วยกันทำได้เหนือชั้นกว่ามากเปิดเกมบุกทำรวดเดียวเจ็ดคะแนนติด ออกนำห่าง 17-9 และประคองรูปเกมทำคะแนนเอาชนะไปได้ในเกมแรก 21-13

ช่วงพักระหว่างเกมทาง พันเอก ศักดิ์ระพี ทองสาริ ผู้ฝึกสอนของไทย ต้องลงมาแก้เกมให้คู่ของไทยอย่างหนัก ต้นเกมทั้งคู่กลับมาสู้กันได้คู่คี่สูสีกันทำคะแนนมาเสมอกันที่ 4-4 ก่อนที่จะเป็นทาง ซานาฟ กับ คูมาร์ ที่มาทำได้เหนือกว่า บวกกับทาง บดินทร์ กับ มณีพงษ์ มาตีพลาดเองง่ายๆ หลายคะแนน คู่ของ อินเดีย ออกนำห่าง 12-5

ซานาฟ กับ คูมาร์ ยังคงทำได้ดีทำคะแนนออกนำไปอีก 18-13 ช่วงปลายเกม บดินทร์ กับ มณีพงษ์ มามีฮึดเร่งบุกทำสี่คะแนนรวดไล่ตามมาที่ 17-18 แต่กลับมาพลาดทำเสียสามคะแนนติดให้กับ ซานาฟ กับ คูมาร์ เอาชนะไปได้ 21-17 ทำคะแนนให้ อินเดีย ออกนำ ไทย 1-0 คู่

แมตช์นี้ ใช้เวลา 30 นาที บดินทร์ กับ มณีพงษ์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 14 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 7 คะแนน ส่วนทาง ซานาฟ กับ คูมาร์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 16 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 9 คะแนน

คู่ต่อมาเป็นประเภทหญิงเดี่ยว ไทยส่ง "น้องเมย์" รัชนก อินทนนท์ เจ้าของแชมป์เยาวชนโลกสองสมัย มืออันดับ 18 ของโลกลงสนามพบศึกหนัก ไซน่า เนวาล มืออันดับ 4 ของโลก

ออกสตาร์ตเกมแรกกลับกลายเป็นทาง รัชนก ที่เล่นได้เหนือกว่ามากทำคะแนนออกนำห่าง 8-1 และยังคงทำได้ดีกว่ามาก ส่วนทาง ไซน่า ยังมาหงุดหงิดกับผู้กำกับเส้น และการตีพลาดเองของตนอีก ทำให้ รัชนก ทำคะแนนทิ้งห่าง 15-5

ยิ่งเล่น รัชนก ยิ่งมั่นใจสามารถคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมด ขยับทำคะแนนออกนำห่าง 20-10 ปลายเกม ไซน่า มามีฮึดสู้ ทำสี่คะแนนติดไล่ตามมาห่างๆ 14-20 ก่อนที่ รัชนก จะมาวางลูกเปิดเกมบุกทำคะแนนสำคัญเอาชนะไปก่อนในเกมแรก 21-14

ช่วงพักระหว่างเกม รัชนก ได้โค้ช อุดม เหลืองเพชราภรณ์ ลงมาติวเข้มก่อนกลับลงสนามไปสู้ต่อในเกมที่สอง ต้นเกมทั้งคู่กลับมาเล่นได้คู่คี่สูสีกันผลัดกันทำคะแนนจนมาเสมอกันที่ 7-7 ก่อนที่ รัชนก จะมาท็อปฟอร์มอีกครั้งใช้การวางลูกที่ยอดเยี่ยม ทำห้าคะแนนรวดแซงขึ้นนำ 12-7 และยังคงคุมเกมได้ดีทำคะแนนออกนำไป 17-12

จากนั้นทาง ไซน่า กลับเข้าฟอร์มเก่งเร่งทำคะแนนตามขึ้นมา 18-20 รัชนก ได้สองแมตช์พอยนต์ แต่กลับปิดเกมไม่ลงโดน ไซน่า ทำสองคะแนนติดไล่ตามตีเสมอ 20-20 เข้าสู่ช่วงสำคัญของเกม รัชนก มามีฮึดอีกครั้งสามารถทำสองคะแนนสำคัญแซงชนะไปได้ 22-20 ทำให้ทีมไทย ตีเสมอ อินเดีย 1-1 คู่

แมตช์นี้ใช้เวลา 36 นาที รัชนก ทำคะแนนได้จากลูกตบ 13 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 10 คะแนน ส่วนทาง ไซน่า ทำคะแนนได้จากลูกตบ 9 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 6 คะแนน

คู่ที่สามเป็นประเภทชายเดี่ยวไทย ส่ง บุญศักดิ์ พลสนะ มืออันดับ 6 ของโลก ลงสนามพบกับ พี คชายาฟ มืออันดับ 28 ของโลก สำหรับสถิติการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้ เคยพบกันมาเพียงครั้งเดียวในศึก เดนมาร์ก ซูเปอร์ซีรีส์ 2010 เป็นทาง พี คชายาฟ ที่เก็บชัยชนะมาได้สองเกมรวด

เกมแรกออกสตาร์ตทั้งคู่ต่างผลัดกันทำคะแนนอย่างสูสี จนมาเสมอกันที่ 6-6 บุญศักดิ์ พยายามใช้การวางลูกให้แม่นยำ ทำคะแนนแซงขึ้นนำ 13-11 จากนั้นเป็นการโชว์ของ บุญศักดิ์ ที่มาเร่งทำหกคะแนนรวดออกนำห่าง 19-11 และปิดเกมเอาชนะไปได้เกมแรก 21-12

ช่วงพักระหว่างเกมทางโค้ช อุดม ลงมาติวให้ บุญศักดิ์ กลับลงสนามไปสู้กันต่อในเกมที่สอง ต้นเกมทั้งคู่กลับมาสู้กันได้สนุกสูสีผลัดกันทำคะแนนจนมาเสมอกัน 6-6 จากนั้นเป็นทาง คชายาฟ ที่มาเน้นเกมบุกมากขึ้น และก็ทำได้ดีบุกตบทำคะแนนขึ้นนำ 12-8

บุญศักดิ์ พยายามเล่นเกมบุกมากขึ้นทำคะแนนไล่ตามขึ้นมา 14-16 แต่กลับมาพลาดท่าต้านเกมบุกของ คชายาฟ ไม่อยู่ทำเสียสามคะแนนติด คชายาฟ หนีห่างออกไป 19-14 ปลายเกมแม้ว่าทาง บุญศักดิ์ จะพยายามเร่งเกมขึ้นมา แต่ทาง คชายาฟ ยังคงเล่นเกมบุกได้ดีต่อเนื่องไล่ตบเอาชนะไปได้ 21-18 ตีเสมอเป็น 1-1 เกม ต้องมาตัดสินในเกมที่สาม

เกมตัดสินหลังจากที่ได้ฟังการแก้เกมกันมาทั้งคู่ ต้นเกมทั้งคู่ยังคงสู้กันสูสีทำคะแนนมาเสมอกัน 4-4 จากนั้นทาง บุญศักดิ์ มาตีพลาดเองง่ายๆ ทำให้ คชายาฟ ทำคะแนนออกนำห่าง 9-5 คชายาฟ ยิ่งเล่นยิ่งดีทำคะแนนทิ้งห่าง 14-6 ก่อนที่ บุญศักดิ์ จะมามีฮึดเร่งทำหกคะแนนติดไล่ตามขึ้นมา 12-14 แต่ทาง คชายาฟ กลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง เร่งเกมเร็วทุกจังหวะไล่บุกตบเอาชนะไปได้ในเกมตัดสิน 21-16 ทำคะแนนให้ อินเดีย ออกนำ ไทย 2-1 คู่

แมตช์นี้ใช้เวลา 60 นาที บุญศักดิ์ ทำคะแนนได้จากลูกตบ 11 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 9 คะแนน ส่วนทาง คชายาฟ ทำคะแนนได้จากลูกตบมากถึง 24 คะแนน การเล่นหน้าตาข่าย 5 คะแนน

คู่ที่สี่ หญิงคู่ไทยส่ง ดวงอนงค์ อรุณเกษร กับ กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล คู่อันดับ 8 ของโลก พบกับ จวาลา กัตตา กับ แอชวินี่ พอนนัปปา คู่อันดับ 32 ของโลก เกมแรกทั้งคู่ต่างสู้กันได้อย่างสนุกคู่คี่สูสีกันจน เสมอกันที่ 18-18 ก่อนที่ปลายเกม จวาลา กัตตา กับ แอชวินี่ พอนนัปปา บุกทำสามคะแนนเอาชนะไป 21-18

เกมสอง ดวงอนงค์ กับ กุลชลา กลับมาเล่นเกมบุกได้ดีมาขึ้นทำคะแนนขึ้นนำ และเอาชนะไปได้ 21-15 ตีเสมอเป็น 1-1 เกมต้องมาตัดสินในเกมสาม ต้นเกม จวาลา กัตตา กับ แอชวินี่ พอนนัปปา ออกนำ 12-7 ก่อนที่คู่ของไทย ฮึดตีเสมอ19-19 แต่ ดวงอนงค์ กับ กุลชลา กลับมาเล่นพลาดทำให้ จวาลา กัตตา กับ แอชวินี่ พอนนัปปา เอาชนะไป 21-19

ส่งผลให้ทีมอินเดีย ออกนำทีมไทย 3-1 คู่ แต่ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก จะต้องลงสนามแข่งขันให้ครบทั้ง 5 คู่ เผื่อจะต้องนับคะแนนกันภายในกลุ่มเพื่อหาทีมเข้ารอบ

ปิดท้ายด้วยประเภทคู่ผสมไทย ส่ง สุดเขต ประภากมล กับ ร.อ.หญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ คู่อันดับ 2 ของโลก พบกับ ปราวาน โชปรา กับ ปาจัคตา พาวาล ถึงแม้ว่าทีมไทยจะพลาดท่าพ่ายอย่างแน่นอนแล้ว แต่ทาง สุดเขต กับ สราลีย์ ยังคงเล่นอย่างเต็มที่ และไม่พลาดเก็บคะแนนตีตื้นให้กับทีมไทยสำเร็จไล่ตบเอาชนะไปได้ขาดลอย 2-0 เกม 21-18, 21-7 ใช้เวลา 28 นาที

สรุป ทีมไทยพ่ายอินเดีย 2-3 คู่ ยังคงมีลุ้นในการเข้ารอบ แต่ต้องเอาชนะทีมวางของกลุ่มอย่าง ไทเป ให้ได้ โดยจะพบกันในวันที่ 24 พ.ค. เวลา 18 .00 น.

สำหรับแมตช์แรกของกลุ่ม ซี ที่แข่งขันเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา อินเดีย พ่าย ไทเป 2-3 คู่ คู่ผสม ลี เชงมู่ กับ เชง ยู่ชิง (ไทเป) ชนะ อพาน่า บาลาน กับ อลัน วิสนู (อินเดีย) 21-17, 21-10, ชายเดี่ยว พี คชายาฟ (อินเดีย) ชนะ เชง ชวนยี่ (ไทเป) 21-16, 21-13,

ชายคู่ ฟัง เชงมิน กับ ลี เชงมู่ (ไทเป)ชนะ โทมัส ซานาฟ กับ รูปีท คูมาร์ (อินเดีย) 21-15, 21-8, หญิงเดี่ยว ไท้ ซื่อหยิง (ไทเป) แพ้ ไซน่า เนวาล (อินเดีย) 10-21, 21-12, 17-21, หญิงคู่ เชง เวนซิน กับ เฉิน ยู่ซิน (ไทเป) ชนะ จวาลา กัตตา กับ แอชวินี่ พอนนัปปา (อินเดีย) 21-15, 21-17

ที่มา:

 


Page 8 of 13